Medytacja (z łacińskiego meditiato) oznacza zagłębianie się w swoich myślach, namyślanie się, a także rozważanie uczuć. Przede wszystkim jednak to praktyka samoświadomości, która umożliwia nam rozpoznanie komunikatów, które wysyła do nas nasze ciało odnośnie emocji bądź/i zdrowia. Wbrew obiegowej opinii, medytacja nie polega na niemyśleniu, ponieważ jest to niemożliwe. Przewrotnie, chodzi w niej właśnie o skupienie się na konkretnych myślach oraz nieprzywiązywanie się do swoich emocji. Jej celem natomiast jest wyszkolenie umysłu tak, aby do tych myśli się nie przywiązywał, nie skupiał na przyszłości, a na chwili obecnej. Już dwadzieścia minut praktyki dziennie może przynieść pozytywne skutki dla naszego organizmu. Z naukowego punktu widzenia:

  • Zmniejsza się ciśnienie krwi
  • Zmniejsza się tętno
  • Wpływa na gospodarkę hormonalną
  • Zwalnia się starzenie komórkowe
  • Zwiększa odporność na ból (a w zasadzie szybciej się redukuje)

Medytacja ma dobroczynny wpływ przede wszystkim dla zdrowia psychicznego. Wprowadza poczucie ładu i spokoju, poprawia nastrój.  Pomaga zwiększyć czas reakcji automatycznej na korzyść spokojniejszej i przemyślanej oraz jest pomocna w pracy nad pewnością siebie. Zwiększa naszą zdolność pracy w warunkach stresu; pozwala radzić sobie ze stresem,a przede wszystkim zmniejsza poczucie samotności i izolacji społecznej, stąd jej popularność w czasach pandemii.

Według Harwardzkiej Kliniki Ciała i Umysłu (Harvard’s Mind/Body Clinic)

medytacja, jako forma leczenia pomaga leczyć arytmię serca, niepokój, chroniczny ból oraz bezsenność. Dla ciała to relaks i odprężenie, dla nas – zaledwie kilkanaście minut z każdego dnia.

Najpopularniejsze formy medytacji:

  1. Koncentracyjna, czyli skupienie się na jednym obiekcie
  2. a) Vipassana – buddyjska medytacja wglądu

b) Dhjana – polega na koncentracji na doznaniach cielesnych (np. oddechu)

c) Pranajama – technika kontroli oddechu, którą stosuje się także i w jodze

2. Uważności – Mindfulness – buddyjska technika, która opiera się na uważnej obserwacji chwil

3. Ruchowa

np Taniec derwiszów czy  medytacja dynamiczna stworzona przez Osho

4. Mantr (inaczej medytacja koncentracyjna)

a) Medytacja transcendentalna

5. Wizualizacje świadome (kierowanie umysłu ku pewnym wyobrażeniom)

6. Mundry stosowane w buddyzmie oraz jodze

Chociaż wywodzi się z religii Wschodu a w różnych religiach obserwuje się różnego rodzaju praktyki pozwalające na oderwanie się od nieustającego myślenia na rzecz kontemplacji, śpiewów (mantrowania) czy ruchu to jednak jej praktyka na świecie staje się coraz bardziej popularna w jej niezwiązanych z żadną religią formach.