KIM JESTEŚMY

ZAŁOŻENIA FUNDACJI

Głównym celem Fundacji Samorozwoju Indigo jest promowanie metod i ścieżek rozwoju osobistego, które pomagają w lepszym i bardziej świadomym życiu.

Bazując na własnych wieloletnich doświadczeniach zawodowych i osobistych pragniemy przybliżać społeczeństwu metody, które skutecznie pomagają w redukowaniu stresu, większej uważności w życiu codziennym, lepszej komunikacji z bliskimi i otoczeniem, znajdowaniu pasji, kontakcie z naturą i poszerzaniu horyzontów w zakresie alternatywnych technik, które pomagają w kontaktowaniu się z sobą samym i głębszym wglądzie w swoje życie. Chcemy pomagać w dokonywaniu wyboru tych ścieżek.  Ogromna ilość metod i nauczycieli rozwoju osobistego może przytłaczać i powodować zagubienie. Poprzez pracę w fundacji chcemy wybierać i promować wartościowe, efektywne techniki, mądre idee i pomocne metody pracy rozwojowej i prozdrowotnej. Wspieranie osób chcących podążać własną drogą zawodową i osobistą stanowi o naszych działaniach i decyduje o doborze technik, którymi będziemy pracować. Przybliżanie szerszej publiczności uznanych i korzystnych dla zdrowia metod jest naszym celem podstawowym.

 

 

nasz team

Połączyliśmy siły, aby wspólnie realizować nasz cel promowania rozwoju osobistego

MONIKA TRYBOŃ

MONIKA TRYBOŃ

VICE PREZES

Terapeutka ustawień systemowych, joginka z 12-letnim doświadczeniem, trenerka komunikacji bez przemocy, certyfikowana tutorka Szkoły Liderów zakochana w rytuałach szamańskich i mądrości Natury

ANETA MŁODZIK

ANETA MŁODZIK

PREZES

inaczej Mlodzikova 

Kobieta filmowiec z zacięciem dokumentalnym. Tworzy unikalne video promocyjne, formy dokumentalne i reportażowe oraz nagrywa kursy video dla osób działających w obszarach rozwoju osobistego i kreatywnych.

cele statutowe

1)  Działalność oświatowa w tym

 • promocja rozwoju zawodowego i  wzmacniania kompetencji osobistych poprzez upowszechnianie metod rozwoju osobistego
 • promocja świadomych metod wychowawczych i dobrych praktyk rodzicielskich
 • działania wspierające tworzenie bliskich relacji w rodzinie
 • wsparcie aktywności zawodowej osób działających w obszarze usług rozwojowych i terapeutycznych
 • promocja samorealizacji osób w każdym wieku
 • działalność  wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • promocja wykorzystania nowych technologii w działalności gospodarczej

2)  Działalność dobroczynna

3)   Działalność kulturalna  w tym

 • twórczość w dziedzinie sztuki filmowej i fotograficznej
 • działania  wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działania na rzecz wymiany międzykulturowej

4)  Działalność w zakresie ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną i promocję życia w zgodzie z naturą

5)  Działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w tym

 • promocja stylu życia sprzyjającego zdrowiu psychofizycznemu
 • przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności behawioralnym i patologiom społecznym;
 • organizacja wypoczynku rodzin, dzieci i młodzieży

DZIAŁANIA

 • organizacja wydarzeń związanych z samorozwojem
 • warsztaty samorozwojowe
 • tworzenie dzieł medialnych (video, podcasty, kursy online)
 • prowadzenie stron Fundacji w social media i www
 • promocja działań samorozwojowych poprzez publikacje drukowane i elektroniczne
 • wyjazdy samorozwojowe
 • kursy wspierające rozwój osobisty

DZIAŁANIA NIEODPŁATNE

projekty dofinansowane

podcast #rozwojowy

medytacje online

DZIAŁANIA ODPŁATNE

warsztaty rozwojowe

indywidualne wsparcie

działalność filmowa

.