PROJEKTY

LIVE FULLY – MEDYTACJE

https://www.facebook.com/indigoprojekty/posts/600528110414649

Założeniem projektu była popularyzacja praktyki medytacji chcemy wpłynąć na ogólny dobrostan mentalny i zdrowotny społeczności, wśród której żyjemy. Założenie to udało nam się osiągnąć poprzez realizację sondy ulicznej mającej na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie “Czym jest medytacja” oraz przeprowadzenie spotkania, na którym uczestnicy wypowiedzą się na temat własnych doświadczeń związanych z medytacją oraz wspólną praktykę. Zrealizowana sonda w formie video ukazuje szeroki zakres spostrzeżeń na temat medytacji z punktu widzenia Polaków.

Przedsięwzięcie rozpoczęłyśmy sondą uliczną,  w której  12 osób odpowiedziało nam na pytanie “czym jest medytacja”. Sonda została zmontowana w postaci inspirującego reportażu zawierającego wypowiedzi napotkanych osób. Każda osoba podpisała zgodę na publikację wizerunku w reportażu podczas spokania oraz na kanałach Indigo Projekt na Facebooku i Youtube.Następnie utworzyłyśmy wydarzenie, w promocji którego pomagały nam zaprzyjaźnione osoby oraz miejsce, w którym wydarzenie miało się odbyć (Akademia Meli-Melo) poprzez publikację wydarzenia na swoich stronach oraz rozwieszenie plakatu w lokalu. Wydarzenie było też promowane w grupach na Facebooku oraz na strona związanych z wydarzeniami w Krakowie oraz rozwojowych. 27 osób wyraziło zainteresowanie uczestnictwem w wydarzeniu.

Na spotkaniu zgodnie z założeniami został przedstawiony film, grupa wymieniła się dotychczasowymi doświadczeniami z medytacją i wiedzą na jej temat, omówiłyśmy zamierzenia projektu oraz Monika Tryboń przeprowadziła medytację z grupą po czym uczestnicy mogli się podzielić wrażeniami z medytacji i projektu.  Większość osób miała niewielkie doświadczenie związane z medytacją i dość ogólną wiedzę na jej temat. Praktyka medytacji była poprzedzona informacją o wpływie olejku kadziłowego na umysł podczas medytacji oraz został stworzony odpowiedni nastrój w postaci rozpylania olejku podczas praktyki oraz zapalenia świec. Po praktyce większość wyraziła chęć pogłębiania tej wiedzy i częstszej praktyki z uwagi na pozytywne wrażenia jakie odnieśli w jej trakcie (uczucie spokoju, oderwanie się od poczucia czasu, przyjemne wrażenia w ciele i oderwanie się od myśli). Spotkanie zostało udokumentowane fotograficznie (załączone zdjęcia).

.